Latino dance s Anet

  • Atraktivní latinsko-americké tance s vysokým emočním nábojem bezprostředně vyjadřují náladu tanečníka. Do soutěžních latinsko-amerických tanců řadíme tance: Samba, Čača, Rumba, Paso doble a Jive.
  • Tance jsou u nás vedeny pouze pro ženy, nikoli pro páry.
  • Lekce jsou vedeny pod taktovkou zkušené profesionálky - vicemistryně České republiky ve standardních a 10-ti tancích.